Eksisterende lokalplaner

Inden for lokalplanområdet gælder nedenstående lokalplaner og byplanvedtægter indtil den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan.

Den væsentligste forskel mellem de gældende planer og forslaget er at størstedelen af de gældende planer, regulerer anvendelse, bebyggelse og andre anlæg for mindre områder som enkeltejendomme eller enkeltkarreer, mens den nye lokalplan regulerer de nævnte forhold i en samlet plan og ud fra et helhedsorienteret perspektiv, der bunder i kommunens aktuelle vision.

Som det fremgår af lokalplanens § 13, vil de dele af planerne, der overlapper den nye lokalplan, blive aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Byplanvedtægt nr. 36 Inden for lokalplanområdet gælder byplanvedtægt nr. 36, vedtaget af Esbjerg Byråd den 14-4-1975. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, parkeringsanlæg, ubebyggede arealer og stier. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Byplanvedtægt nr. 38 Inden for lokalplanområdet gælder byplanvedtægt nr. 38, vedtaget af Esbjerg Byråd den 8-12-1975. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 01-010-0002 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 01-010-0002, vedtaget af Esbjerg Byråd den 15-6-2009, tinglyst den 3-8-2009. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 104 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 104, vedtaget af Esbjerg Byråd den 28-8-1978. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets gader. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 104_1 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 104_1, vedtaget af Esbjerg Byråd den 25-5-1992. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der ændrer lokalplan 104 for enkelte gaders udformning. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 132 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 132, vedtaget af Esbjerg Byråd den 10-9-1979, tinglyst den 9-10-1979. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 150 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 150, vedtaget af Esbjerg Byråd den 10-11-1980, tinglyst den 10-2-1981. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang, placering, ydre fremtræden, samt ubebyggede arealer. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 200 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 200, vedtaget af Esbjerg Byråd den 10-2-1986. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Del af Lp 204-1 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 204-1, vedtaget af Esbjerg Byråd den 14-9-1987, tinglyst den 7-4-1989. Som det fremgår af bestemmelserne vil del af planen blive aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden og skiltning.

Lp 213 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 213, vedtaget af Esbjerg Byråd den 9-6-1986, tinglyst den 5-3-1987. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse, bebyggelsens omfang, placering samt ubebyggede arealer. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 231 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 231, vedtaget af Esbjerg Byråd den 22-06-1987, tinglyst den 28-11-1988. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 231_1 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 231_1, vedtaget af Esbjerg Byråd den 19-5-2008, tinglyst den 13-6-2008. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 237 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 237, vedtaget af Esbjerg Byråd den 27-9-1988, tinglyst den 23-5-1989. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 246 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 246, vedtaget af Esbjerg Byråd den 22-1-1990, tinglyst den 3-4-1990. Lokalplanen indeholder bestemmelser for områdets anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt ubebyggede arealer. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 262 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 262, vedtaget af Esbjerg Byråd den 26-2-1990, tinglyst den 10-7-1990. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, butiksstørrelser m.m. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 273 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 273, vedtaget af Esbjerg Byråd den 14-11-1989, tinglyst den 26-3-1990. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 286 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 286, vedtaget af Esbjerg Byråd den 26-11-1990, tinglyst den 29-1-1991. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 299 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 299, vedtaget af Esbjerg Byråd den 25-3-1991, tinglyst den 10-9-1991. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 303 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 303, vedtaget af Esbjerg Byråd den 13-12-1993, tinglyst den 5-5-1994. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 307 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 307, vedtaget af Esbjerg Byråd den 24-8-1992, tinglyst den 7-10-1992. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens ydre fremtræden. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 314 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 314, vedtaget af Esbjerg Byråd den 28-9-1992, tinglyst den 7-10-1992. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 322 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 322, vedtaget af Esbjerg Byråd den 22-3-1993, tinglyst den 3-5-1993. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 326 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 326, vedtaget af Esbjerg Byråd den 13-12-93, tinglyst den 27-5-1994. Lokalplanen indeholder bestemmelser om anvendelse og bevaring af eksisterende bebyggelse. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 348 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 348, vedtaget af Esbjerg Byråd den 14-12-1992. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets udformning som plads og gade for fodgængere. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 352 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 352, vedtaget af Esbjerg Byråd den 26-6-1995, tinglyst den 2-10-1995. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 364 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 164, vedtaget af Esbjerg Byråd den 12-8-1996, tinglyst den 18-11-1996. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 371 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 371, vedtaget af Esbjerg Byråd den 26-5-1997, tinglyst den 19-6-1997. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 371_1 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 371_1, vedtaget af Esbjerg Byråd den 22-3-2004, tinglyst den 29-4-2004. Lokalplanen indeholder tilføjelser til lokalplan 371 om områdets anvendelse, samt bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 371_2 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 371_2, vedtaget af Esbjerg Byråd den 12-9-2005, tinglyst den 10-10-2005. Lokalplanen indeholder tilføjelser til lokalplan 371 og 371_1, bl.a. for områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 431 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 431, vedtaget af Esbjerg Byråd den 24-6-2002, tinglyst den 14-8-2002. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Lp 441 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 441, vedtaget af Esbjerg Byråd den 27-5-2002, tinglyst den 14-8-2002. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Del af Lp 442 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 442, vedtaget af Esbjerg Byråd den 9-9-2002, tinglyst den 25-10-2002. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen giver blandt andet mulighed for høj bebyggelse på hjørnet af Danmarksgade og Torvegade. En del af lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Del af Lp 442_1 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 442-1, vedtaget af Esbjerg Byråd den 23-6-2003, tinglyst den 11-9-2003. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens omfang. En del af lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

Del af Lp 465 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 465, vedtaget af Esbjerg Byråd den 24-11-2005, tinglyst den 7-11-2005. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse, bebyggelsens omfang, placering, samt ubebyggede arealer. En del af lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

LP 521 Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 521, vedtaget af Esbjerg Byråd den 21-12-2009. Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsens omfang og placering. Lokalplanen bliver aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.