Anvendelse

Lokalplanområdet er beliggende i den indre by. I overensstemmelse med kommuneplanen fastlægges anvendelsen til centerområde.