Hovedstier

Kongensgade er udlagt som hovedstiforbindelse. Lokalplanen sikrer gennem bestemmelser for visse gader, stier og passager, at hovedstiforbindelser fortsat kan anvendes for fodgængere.