Kommuneplanændring

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet to ændringer af Kommuneplan 2018-2030.

Kommuneplanændring 2017.07 er udarbejdet på baggrund af en registrering af bevaringsværdier for alle bygninger opført før 1970, og indeholder en udpegning af bevaringsværdige bygninger i Esbjerg Bymidte. Den hidtidige registrering af bevaringsværdige bygninger blev gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af Esbjerg Kommuneatlas i 1992. Den nye registrering tager derfor højde for eventuelle bygningsændringer, der måtte være sket efter 1992, og giver et opdateret billede af Esbjerg bymidtes bevaringstilstand.

Kommuneplanændring indeholder desuden en ændring af bebyggelsesprocenten for en del af området. Ændringen betyder, at den maksimale bebyggelsesprocent sættes til 500 i kommuneplanen for de mest centrale områder i den indre by.

Kommuneplanændring 2019.36 er udarbejdet for at udpege en del af Esbjerg som et område, der kan blive udsat for oversvømmelse.