Kulturmiljøer

Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg skal fastholdes som kulturmiljøer. Inden for kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet og på en måde så det bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe kulturmiljøer.

Lokalplanen sikrer dette ved at placering af ny bebyggelse opføres som randbebyggelse, der følger gridstrukturen, som er udpeget som en bærende værdi i kulturmiljøet.