Kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende i den bynære del af kystnærhedszonen. Med lokalplanen er der mulighed for at bygge i op til fem etager med fastsatte max højder. Dette svarer til en stor del af den eksisterende indre by.

Nyt byggeri vil kun i begrænset grad være særlig synligt i kystlandskabet og vil ikke påvirke kysten væsentligt, da der i dag findes byggeri i området og idet der findes flere foranliggende høje bebyggelser, fx i form af havnerelaterede bygninger med store industri- og bygningsanlæg. Området fremtræder desuden allerede i dag som et bymæssigt bebygget bycenterområde med relativ tæt bebyggelse.

På den baggrund vurderes det, at ændringer, der er i overensstemmelse med lokalplanen, kun i begrænset omfang vil påvirke kyststrækningen visuelt. Områdets nuværende karakter fremgår af de vedlagte illustrationer fra tre udvalgt positioner ved kysten.

Visualiseringerne fremgår i bilag til lokalplanen.