Opholdsarealer

Kommuneplanens bestemmelser for friarealer, er i lokalplanen sikret ved krav om etablering af opholdsarealer for hhv. erhvervs- og boligformål. Foruden arealer på terræn i gårdrum, kan kravene om opholdsarealer opfyldes ved at etablere tagterrasser og altaner i tilknytning til boliger og erhverv.

Parkering fastsættes i overensstemmelse med kommunens parkeringsregulativ. Der gives mulighed for at der kan indrettes parkeringskælder, parkering på terræn i gårdrum, samt mulighed for bagvedliggende p-huse.