Værdifulde byrum

Bindingen er i lokalplanen fulgt op ved, at der er fastsat bestemmelser om anvendelsen af visse stueetager til publikumsorienterede faciliteter og at der er bestemmelser om åbne facader. Bestemmelserne er formuleret med udgangspunkt i at understøtte og aktivere særlige byrum.