Beliggenhed og eksisterende forhold

Lokalplanområdet, som fremgår af ovenstående kort, udgør hovedparten af Esbjergs indre by og omfatter et areal på ca. 37 hektar. Området ligger mellem Jernbanegade i øst og hhv. I.C. Møllerparken og Strandbygade i vest, Havnegade mod syd og hhv. Skolegade og Nørregade mod nord. En række enkeltejendomme, der ligger inden for den nævnte afgrænsning, er ikke omfattet af lokalplanen, da disse er under omdannelse eller omfattet af andre lokalplaner, der ikke er forenelige med denne lokalplan og som ønskes videreført.

Syd for lokalplanområdet ligger Esbjerg Musikhus, Byparken og Esbjerg Havn. Øst for lokalplanområdet ligger Esbjerg Station og Broen indkøbscenter i forbindelse med et omfangsrigt nord-sydgående jernbaneterræn. Der er begrænsede færdselsmuligheder fra lokalplanområdet og til den del af midtbyen, der ligger øst for jernbanen. Ved lokalplanområdet kan fodgænger- og cykeltrafik færdes på tværs under banen gennem en viadukt i forlængelse af Borgergade og på Øster Havnevej. Frodesgade og Øster Havnevej giver mulighed for at biltrafik krydser jernbanen.

Nord for lokalplanområdet ligger Esbjerg hovedbibliotek og Museumspladsen, der er et offentligt byrum og p-plads. Mod nord-vest er der et udbygget byområde med ældre villaer og etageejendomme.

Havnegade ved Torvegade set mod øst.

Havnegade set mod øst.

Nørregade set mod Jernbanegade.

Torvegade set mod lokalplanområdet.