Miljømæssige forhold

I forhold til eksisterende produktionserhverv er det vurderet, at lokalplanen ikke medfører skærpede vilkår for produktionsvirksomheder.