Jordforureningsloven

Ifølge Jordforureningslovens § 50a anses al jord i byzone som udgangspunkt for at være lettere forurenet (områdeklassificering). Lokalplanområdet ligger i områdeklassificeret område. Før jord flyttes fra et områdeklassificeret område, skal det anmeldes til Esbjerg Kommune. Ved nybyggeri skal det ifølge jordforureningslovens § 72b dokumenteres, at den øverste ½ m jord er ren.