Eksisterende lokalplaner

Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan 204-1, vedtaget af Esbjerg Byråd den 14-9-1987, tinglyst den 7-4-1989. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden og skiltning.

Som det fremgår af § 14, bestemmelserne vil, den del af planen som er omfattet af nærværende lokalplan, blive aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.