Kommuneplan

Lokalplanen er i overensstemmelse Kommuneplan 2018-2030. I det nedenstående er der redegjort for sammenhængen mellem lokalplanen g den gældende kommuneplan.