Anvendelse

Lokalplanområdet er beliggende i den indre by. I overensstemmelse med kommuneplanen fastlægges anvendelsen til centerområde. Det betyder at der er mulighed for at etablere boliger, lettere erhverv som kontorer, liberalt erhverv,  caféer, restauranter og offentlige funktioner.