Bebyggelse

Kommuneplanrammens maksimale bebyggelsesprocent for området er på 300 %. Lokalplanen begrænser det til en maksimal bebyggelsesprocent på 200 % for at sikre areal til ophold. Kommuneplanens krav om at der max. må være 5 etager bliver fastholdt, sådan at den maximale højde på bygningen ud mod Norgesgade må være 17 meter.

Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse ud mod gade, bliver opført som randbebyggelse. På den måde er det sikret, at en fremtidig ny bygning, bidrager til at fastholde den eksisterende karréstruktur og understøtter de værdifuldefulde byrum i det kulturmiljø, som lokalplanområdet er en del af.

Området er udpeget som kulturmiljø, hvor der ønskes særlig opmærksomhed på byggeskik og bebyggelsesforhold. Lokalplanen sikrer det gennem bestemmelser for det nye byggeris udformning og omfang.