Bevaringsværdige bygninger

Den eksisterende randbebyggelse indgår i en karréstruktur med gaderne  Nørregade, Torvegade, Norgesgade og Englandsgade, hvor der er bygninger med bevaringsværdier mellem to og syv. Bygningen er udpeget med en bevaringsværdi på 5, som Esbjerg Kommune betegner som en middel-bevaringsværdi. Det betyder at der skal indhentes tilladelse ved Esbjerg Kommune, forud for alle ændringer.

I kommuneplanen er det fastlagt at, der i lokalplanområdet skal være særlig opmærksomhed på byggeskik, bebyggelsesforhold, og at helheden i bebyggelsen skal fastholdes.  
Lokalplanen sikrer det med bestemmelser, der fastholder de mest karakteristiske træk ved randbebyggelsen, som søjler, altangangen og gavlenes udseende. Desuden er der fastlagt bestemmelser, som definerer omfang og udformning for fremtidigt nyt byggeri.