Kulturmiljøer

Lokalplanområdet ligger inden for et område udpeget til særligt kulturmiljø for indre by i Esbjerg.

Bevarringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg skal fastholdes som kulturmiljøer. Inden for kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet og på en måde som det bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe kulturmiljøet.

I lokalplanområdet, er den udpegede bevaringsværdi primært det oprindelige gridnet omkring karréstrukturen og den deraf følgende gadestruktur.
Lokalplanen sikrer det ved at fastholde karréstrukturen med bestemmelser for randbebyggelsens placering.