Opholdsarealer

Kommuneplanens bestemmelser for friarealer, er sikret i lokalplanen ved krav om etablering af opholdsarealer for henholdsvis erhvervs- og boligformål. Foruden arealer på terræn i gårdrummet, kan kravene om opholdsarealer opfyldes ved at etablere tagterasser og altaner i tilknytning til boliger og erhverv.

Kommuneplanen stiller krav om, at der ved etablering af mere end 10 boliger, skal være et sammenhængende fælles opholdsareal på minimum 500 m². Lokalplanen sikrer med bestemmelser at det skal være i gårdrummet.
Der er mulighed for at opsætte borde, bænke  som vil give mulighed for mødesteder og ophold for områdets beboere.