Servitutter

Området er pålagt en række servitutter og byrder af forskellig karakter. Af nedenstående beskrives servitutterne med deres indvirkning på lokalplanen. Der er kun medtaget de servitutter, kommunen vurderer, har betydning for lokalplanen. Der kan være tinglyst andre servitutter, der kan have betydning for den enkelte grundejer.

I henhold til planlovens § 18 ophæves følgende eksisterende, private tilstandsservitut, fsva. servituttens § 3 vedr. forbud mod yderligere bebyggelse på matr. 347 og 390:
Servitut 22.12.1970-16607-49 49_K_113 Dok om bebyggelse, benyttelse mv.

Der er desuden registreret følgende rådighedsservitut, vedr. beskyttelsesrum på matriklen, som skal respekteres:
04.10.1983-29757-49 Dok om beskyttelsesrum