Baggrund og formål

Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra en privat bygherre om at etablere ungdomsboliger i gårdrummet, bag ved den eksisterende randbebyggelse ved Nørregade 22-24 i Esbjerg by.
På den måde bliver området fortættet, så der kan opføres ungdomsboliger i bymidten.