Anvendelse

Lokalplanen fastlægger anvendelsen til centerformål. Det betyder at området kan anvendes til boliger, liberalt erhverv, caféer, restauranter, offentlige kultur institutioner og offentlige institutioner. Den nye bygning i baggården må dog kun anvendes til boliger.