Bebyggelse

Lokalplanen giver mulighed for at fortætte området, så der kan etableres en bygning i byggefelt B.  Den nye bygning bliver placeret i gården og skal være på tre etager, med en højde på ca. 11 meter. Den kan rumme ca. 15 ungdomsboliger.

Mod øst og syd skal en del af facaden have lukkede facader uden vinduer. På den måde minimeres indbliksgener mod naboer. På vestsiden af bygningen må der etableres altaner, og på østsiden må der opføres én altangang som skal være afskærmet for indblik mod de omkringboende.
Facaderne skal enten være blank teglstensmur, pudset, en vandskuret facade eller med træbeklædning. På etager over stueetagen, må der også være beton-, facade- eller metalplader.
Der må opføres ét trappe- og elevatortårn som også må udføres med betonelementer.

Tage må ikke være reflekterende eller blanke og der må etableres grønne tage. Tagbeklædning bliver med en belægning af zink, tegl og naturskifer, men tagbeklædning på de mindre bygninger, som f.eks. cykelskure eller overdækninger må også udføres i andre materialer. 

Randbebyggelsen, ved Nørregade 22-24 i delområde A, er bevaringsværdig og må ikke nedrives, ombygges, eller på anden måde ændres i det ydre, uden forudgående særlig tilladelse fra Esbjerg Kommune.
Hvis det, en gang i fremtiden skulle blive nødvendigt at rive den bevarringsværdige bygning ned, indeholder lokalplanen bestemmelser for en ny bebyggelse.
Ved en ny bebyggelse, må der ikke bygges højere end den nuværende højde, som er 17 meter. Der må kun være indeliggende altaner ud mod vejen, og facaden kan bl. a. være pudset.
Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må ikke overstige 200 %.