Trafikale forhold

Der er i dag vejadgang til gårdrummet fra Norgesgade via en vej over matrikel nr. 347, Esbjerg Bygrunde, som ligger syd for grunden. Herfra er der op- og nedkørsel til parkeringskælderen og adgang til parkeringsarealet på terræn. Der er desuden mulighed for at cykle og gå til gården via den nuværende vejadgang fra Norgesgade. De adgange bliver fastholdt.
Som beboer er det desuden muligt at gå til gården via de gennemgående indgange i randbebyggelsen, som fører fra Nørregade til gårdrummet. 

Parkeringsregulativet for indre by fastsætter, at der skal være en p.plads til hver 6 ungdomsbolig. Det svarer til at der skal være ca. 5 nye parkeringspladser. Den eksisterende randbebyggelse, som indeholder erhverv og boliger, skal have mindst 39 parkeringpladser.
Sammenlagt bliver det til ca. 44 parkeringspladser til den samlede bebyggelse indenfor lokalplanområdet i forhold til det konkrete projekt.

På terræn og i parkeringskælderen under terræn vil der samlet set være ca. 71 parkeringspladser til rådighed. Det er  tilstrækkeligt i forhold til den samlede bebyggelse på grunden.
Det er også sikret at etablere en cykelparkeringsplads pr. bolig på terræn, i forbindelse med nyt byggeri på byggefelt B.