Ubebyggede arealer

Lokalplanen fastlægger at der skal være et større velbeliggende friareal på vestsiden af den nye bygning i gårdrummet i byggefelt B.  Her kan der kan placeres kummer til beplantning, borde og bænke.