7. Forhold til gældende lokalplan

Nærværende lokalplan er at regne som et tillæg til Lokalplan 422 for karréen Torvegade – Danmarksgade - Englandsgade - Norgesgade fra 2002.

Lokalplantillægget præciserer udelukkende i anvendelsesbestemmelserne for det aktuelt ubebyggede område på hjørnet af Torvegade og Danmarksgade samt fastsætter nærmere udstykningsbestemmelser for området og for at respektere produktionserhverv på Esbjerg Havn.

Lokalplantillægget giver herved mulighed for, at der kan inkorporeres flere by- og centerfunktioner i området, ligesom der tages udgangspunkt i udviklingen af detailhandlen, bl.a. med mulighed for indretning af showrooms.