Området er pålagt en række servitutter og byrder af forskellig karakter. Der er ikke tinglyst servitutter kommunen vurderer har betydning for lokalplanen. Der kan dog være tinglyst servitutter, der har betydning for den enkelte grundejer.