Lokalplanens indhold

Dette tillæg nr. 2 indeholder beskrivelse af hvad ejendommen matr.nr. 265a Esbjerg Bygrunde kan anvendes til.