Baggrund

I 2002 blev Lokalplan 442 vedtaget for karren Torvegade, Danmarksgade, Englandsgade og Norgesgade, herunder for hjørnet omfattet af dette tillæg.

Lokalplan 442 giver mulighed for, at der på hjørnet kan opføres en bygning på 6-9 etager og med en fællesgård til parkering og ophold.

De detaljerende anvendelsesbestemmelser i Lokalplan 442’s er ikke fyldestgørende, da de ikke får fastsat bestemmelser alle de anvendelses muligheder, der gives med lokalplanens § 3.1.

Lokalplan 442’s anvendelsesbestemmelser er desuden ikke fyldestgørende, i forhold til de byudviklingsinteresserne, der aktuelt er for området.

Dette tillæg skal derfor specificere anvendelsesbestemmelsen for byggeri, så det i højere grad stemmer overens med både kommuneplan og byplanintentioner for området.

Esbjerg Kommunes vision 2020 er, at Esbjerg skal være den attraktive storby. Den mangfoldige by med de mange oplevelser, dynamisk byliv, med forskellige boligtyper, kultur, smukke omgivelser, tæt på friluftsliv og natur.

Esbjerg skal være den kreative pionerby, hvor det entreprenante livssyn står stærkt.

Esbjerg skal være fremtidens Energimetropol. Den innovativ erhvervsby med mange uddannelses- og karrieremuligheder. Og den internationale vidensby, der er i front med udviklingen af vedvarende energi og resurser.

Der skal være plads til flere beboere, flere aktiviteter og flere erhvervsvirksomheder.

Dette tillæg retter desuden op på en syntaksfejl, så det præcises, at der kun må væres 9 etager i området. Lokalplan 442s’ anvendelsesbestemmelser omtaler 9. sal, forstået som 10. etage. Dette tages ud med nærværende tillæg og erstattes af 8. sal, for at undgå misforståelser.