Lokalplanområde

Planområdet for dette tillæg er markeret med rød prikket linje.

Tillægget til Lokalplan 442 fra 2002 omfatter hjørnet af Torvegade og Danmarksgade, matr.nr. 265a Esbjerg Bygrunde.

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 2.850 m2, der ved tillæggets udarbejdelse henligger som et ubebygget areal, der midlertidigt anvendes til parkeringsplads og legeplads.