Trafikale forhold

Lokalplantillægget forventes ikke at ændre på de trafikale forhold som forudsat ved Lokalplan 422s vedtagelse.