Eksisterende lokalplaner

Inden for lokalplanområdet gælder lokalplan nr. 01-020-0008, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet.

Den eneste forskel mellem den gældende Lokalplan og dette forslag, er at der med dette tillæg til ovennævnte lokalplan kan opføres bebyggelse op til 61 meter over terræn (kote 67) i byggefelt I, som vist på lokalplankort, Bilag A.

Som det fremgår af afsnit § 12, vil § 4, Stk. 4.4, i lokalplan nr. 01-020-0008, blive aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse.