Kommuneplan

Lokalplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanen.