Anvendelse

Lokalplantillægget ændrer ikke på forhold vedrørende anvendelse.