Bebyggelse

Lokalplantillægget ændrer ikke på forhold vedrørende bebyggelse.