Opholdsarealer

Lokalplantillægget ændrer ikke på forhold vedrørende opholdsarealer.