Zoneforhold

Lokalplantillægget ændrer ikke på forhold vedrørende zoneforhold.