Beliggenhed og eksisterende forhold

Lokalplanområdet omfatter en lille del af Tovværksområdet, som er beliggende i Esbjerg, ved vejen. "Grådybet", ca. 1.5 km fra midtbyen.
Der er tale om et lokalplantillæg og derfor ligger lokalplanområdet indenfor lokalplan nr. 01-020-0008, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet.
Lokalplantillægget gælder kun for byggefelt I, som vist på lokalplankort, Bilag B. Byggefeltet er planlagt til at indgå i en samlet komposition af bebyggelse, opholdsarealer, stier og veje, ligesom det er beskrevet i lokalplan nr. 01-020-0008.