Afledning af regnvand

Lokalplantillægget ændrer ikke på forhold vedrørende afledning af regnvand.