Anvendelse

Den eneste forskel på dette Lokalplantillæg og lokalplan nr. 01-020-0008, er at der med dette tillæg gives byggeret op til kote 67, (61 meter over terræn) i byggefelt I.
Lokalplantillægget ændrer ikke på øvrige forhold vedrørende anvendelse.