Bebyggelse

Dette tillæg giver byggeret op til kote 67, (61 meter over terræn) i byggefelt I.
Lokalplantillægget ændrer ikke på øvrige forhold vedrørende bebyggelse.