Miljømæssige forhold

I den gældende lokalplan, 01-020-008, er der medtaget bestemmelser som regulerer de nærmere miljømæssige forhold.
Lokalplantillægget ændrer ikke de gældende bestemmelser.