Støj

I den gældende lokalplan, 01-020-008, er der medtaget bestemmelser som regulerer de nærmere forhold vedrørende støj.
Bilag I, viser en redegørelse af støj for området.
Lokalplantillægget ændrer ikke de gældende bestemmelser.