Trafikale forhold

Lokalplantillægget ændrer ikke på forhold vedrørende trafikale forhold.