Ubebyggede arealer

Lokalplantillægget ændrer ikke på forhold vedrørende ubebyggede arealer.