Strandby, Tillæg nr 1 til Lp 01-020-0008 Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybe
Vedtaget

Lokalplan
01-020-0009