Forhold til anden lovgivning

Esbjerg Kommune skal meddele tilladelse til afledning af regnvand på maximalt 10 i/s/ha til forsyningsselskabets regnvandsledning og til nedsivning af regnvand.