Eksisterende lokalplaner

Indenfor lokalplanområdet gælder Lokalplan nr. 310, der udlægger området til grønt område.
Lokalplanområdet har tidligere været anvendt til fodboldbane, men der er ikke længere tilknyttet en klub til området, og områdets brug er derfor ændret.
Som det fremgår af § 14 vil Lokalplan nr. 310 indenfor denne lokalplans område, ved Lokalplan nr. 02-010-0004 endelige vedtagelse, blive aflyst.