Anvendelse

I overensstemmelse med kommuneplanen fastlægges anvendelsen til tæt-lav boliger.