Bebyggelse

Lokalplanen giver mulighed for tæt-lav bebyggelse, og må ikke have en bebyggelsesprocent over 30 % ved fuld udbygning. Kommuneplanens øvre grænse er på 45 % for tæt-lav bebyggelse.