Kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende i den kystnære del af byzone i Sædding, placeret 350 m fra kysten. Mellem lokalplanområdet og kysten ligger der flere parcelhuse og villaer. Husene er opført i 1-2 etager.

Lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt som boligområder, med mulighed for at opføre boliger i op til 6.5 m., ligesom det er muligt på de omkringliggende grunde.

Lokalplanen giver ikke mulighed for en større bygningshøjde end de omkringliggende områder, herunder områderne ud mod kysten.
Da lokalplanområdet ligger bagved en tæt og sammenhængende bystruktur, vurderes der ikke at være en påvirkning af kystlandskabet.

Sædding set fra kysten ud for lokalplanområdet.